بدون تصویر

کفپوش بتونی چیست؟

کفپوش بتنی

با توجه به اینکه بتن به تنهایی خاصیت ضد سایشی ندارد و در برابر نفوذ بعضی از مواد و سیالات ضعیف میباشد.ایجاد بستری محافظ و ضدسایش برای برای مواردی که ترددهای سبک و سنگین به صورت مستمر بر روی آن در جریان است ، لازم میباشد.به همین علت از این نوع سیستم استفاده میشود که کفپوش بتنی نامیده میشود.

کفپوش بتنی چیست؟