بدون تصویر

نقش دوگانه کفپوش بتنی

نقش دوگانه کفپوش بتنی


کفپوش از هرجز دیگر ساختمان دارای دو نقش کاملا متفاوت است. از یک سو جزئی ساده ساختمان به شمار می آید و توسط مهندس سازه طراحی می شود. طراح کف ممکن است از آن به عنوان تیکه گاه سایر قسمت های ساختمان استفاده کند و اجرای آن نیز در قرارداد ساختمانی دیده می شود. کف، قبل از بهره برداری از ساختمان اجرا می شود و انتظار می رود که تا پایان عمر ساختمان قابل استفاده باقی بماند.
از سوی دیگر کف بخشی از لوازم و تجهیزات کاربر است. کف ممکن است سطحی برای مونتاژ محصولات و یا مسیر تردد وسایل نقلیه انبار باشد. امروزه حتی کف می تواند بخشی از یک سیستم هدایت روباتهایی با کابلهای مدفون در بتن باشد.
این نقش دوگانه، کف را از سایر قسمتهای ساختمان متمایز می کند. مثلا سقف در ساختمانهای متفاوت نقش یکسان دارد و اگر از نفوذ برف و باران جاوگیری کند برای ساکنان ساختمان کفایت می کند. کاربردان معمولا از سقف استفاده ای نمی کنند که نیاز به تماس نزدیک داشته باشد. اما کف همیشه در تماس نزدیک است و کاربران از آن استفاده های گوناگونی می کنند.
مهندسان ساختمان که طراحی و ساخت کفهای بتنی را انجام می دهند با مهندسی صنایع و یا روشهای انبارداری و حمل و نقل مواد چندان آشنا نیستند، اما هرگز نباید فراموش کنند که برای بسیاری از کاربران کف چیزی بیش از یک جز ساختمان معمولی است.
تامین نیازهای کاربران
هرنوع کف، به دلیل استفاده های متنوع آن باید متناسب با نیازهای کاربرانش طراحی شود. به اینکه تقریبا همگان بر این قول هم رای اند، اما واقعا چه تعدادی از طراحان از آن پیروی می کنند؟
در بیشتر موارد، رسیدن به طرح مطلوب کاربر، چیزی بیش از تعیین بارگذاری کف و طرح سازه ای آن برای تحمل بار مورد نظر است. هرچند که این کار یک گام اساسی است، اما تنها بخشی از کل کار به شمار می اید.
کاربران نارضایتی فراوانی از کف سازی ها دارند که اغلب آنها ارتباطی با گسیختگی سازه ای ندارند. در بعضی کف ها، درزها شکسته می شوند و بارها باید تعمیر شوند. بعضی کفها به دلیل ساییدگی سطح کف غیرقابل استفاده می شوند. تعدادی از انبارهای بزرگ برای مرمت کف تعطیل می شوند زیرا سطح کف برای حرکت انواع خاص لیفتراک به اندازه کافی هموار نیست.
برای پرهیز از بروز مشکلات یاد شده در بالاف لازم است هنگام طراحی و ساخت کف نیازهای کاربران مورد توجه قرار گیرد. پیشنهاد شده است که ساختمان ها بدون کف اجرا شوند (پیشنهادی که بیشتر به یک شوخی شباهت دارد) تا کاربران در ساخت کف متناسب با نیازهای خود و تجهیزاتشان ازاد باشند. البته پیشنهاد یاد شده تقریبا غیرعملی است، اما طراحان می توانند با در نظر گرفتن دقیق نیازهای کاربر، به همان هدف نایل ایند.

کفپوش اپوکسی اجرای کفپوش اپوکسی