بدون تصویر

راه سازی با بتن

بسیاری از ایده های با ارزش در طراحی و ساخت کف، از راهسازی اقتباس شده اند. مثلا بتن ریزی دالهای کف به صورت نوارهای طولانی، پیامد استفاده از تجربه های راهسازی است. به علاوه، بسیاری از روشهای انتقال بار در درزها نیز از کارهای انجام شده در بزرگراه ها ریشه گرفته اند.
راه ها (با روسازی بتنی) و کفها وجوه مشترک بسیار دارند. آنها هردو، تقریبا افقی اند و در معرض رفت و آمد وسایل نقلیه قرار دارند.
به دلایل بسیار، تکنولوژی راهسازی پیشرفته تر است. مهارت مهندسان راهسازی بیشتر از طراحان کف نیست اما آنها امکانات مالی بهتری برای تحقیقات دارند. به علاوه تعداد بسیار زیاد راه های ساخته شده قضاوت درباره آنها را ساده تر می کند. بیشتر جاده ها برای دولتها ساخته می شوند که عموماً مشوق تهیه و انتشار گزارشها و نتایج بدست آمده اند. در حالی که بیشتر کف سازی ها برای کارفرما های خصوصی ساخته می شوند که ممکن است دلایل موجهی برای حفاظت از اطلاعات به دست آمده داشته باشند.
انتقال اطلاعات از راهسازی به صنعت کف سازی همچنان ادامه دارد. در این کتاب ایده های بسیاری شرح داده خواهد شد که بخوبی در راهسازی پذیرفته شده اند اما هنوز به صورت گسترده ای در کف سازی به کار برده نمی شوند. به عنوان مثال دالهای بدون ارماتور با درزهای میله دار نزدیک به هم، استانداردی در طراحی بزرگراه های بتنی به شمار می اید اما در صنعت کف سازی هنوز هم بسیار بحث برانگیزند.
البته هر دستاوردی از راهسازی قابل استفاده در کف نیست اما بسیاری از آنها از این دست اند و طراحان کف سازی باید چشمان خود را بر روی ایده های جدید در راهسازی باز نگه دارند.