بدون تصویر

کفپوش بتنی

کفپوش های  بتنی غیرصنعتی


این گروه شامل همه انواع کفها، جز کف کارخانه ها و وانبار ها و تعدادی از کفهای با کاربری خاص است. هرچند از زاویه فنی توجه کمتری به کفهای غیرصنعتی می شود، اما در حقیقت تعداد آنها بسیار بیشتر از کفهای صنعتی است.
به طور کلی طراحی و ساخت کف های غیر صنعتی به سه دلیل از کفهای صنعتی ساده تر است. اولاً بارهای وارد بر کفهای غیرصنعتی سبک اند. ثانیا این کف های در معرض تردد وسایل نقلیه چرخ دار نیستند. ثالثاً اکثر کفهای غیرصنعتی پوشیده می شوند (احتمالاً این مورد از مهم ترین دلیل باشد). منظور این است که دا بتنی سازه ای در زیر مصالح دیگر مانند کاشی، فرش، پوشش های ورقه ای نازک و یا کف پوشهای چوبی پنهان می شود.
به هر حال جدی نگرفتن کفهای غیرصنعتی می تواند یک اشتباه بزرگ باشد. حتی برای دال های یک خانه عادی نیز ممکن است مشکلاتی پیش آید. بعضی کاربران کف های غیرصنعتی نیازهای ویژه ای دارند که ممکن است به همان حساسیت و یا سختی نیازها در ساختمانهای صنعتی باشد. مثلا در بعضی ادارات از پارتیشن های متحرک استفاده می شود که نیازمند کفهای بسیار ترازند.
برای کف های صنعتی هیچ طبقه بندی پذیرفته شده عامی وجود ندارد. در این بخش سایت پالیش بتن اصفهان کفها بصورت زیر طبقه بندی شده اند:
کفپوش های  بتنی برای ساختمان های مسکونی
کفپوش های بتنی برای ساخامان های اداری
کفپوش های بتنی برای ساختمان های تجاری تجاری
کفپوش های بتنی مکانهای عمومی
کف های مسکونی
این کفپوش ها در خانه های شخصی و مجتمع های مسکونی یافت می شوند. دهانه های کوتاهف بارهای سبک و تردد اشخاص از مشصخه های این کفها به شمار می ایند. تقریبا تمانی کف های مسکونی پوشیده می شوند.
بارگذاری
کفهای مسکونی تحت تاثیر انواع بارها از قبیل ساکنان، مبلمان، تیغه ها و اسباب و اثاثیه قرار می گیرند. بیشتر این بارها در مقایسه با بارهایی که در ساختمان های صنعتی یافت می شوند، سبک اند. به ندرت ممکن است طراح یک کفپوش مسکونی بتنی، برای طراحی آن اصلا به بارهایی که بر این کف واردمی آیند اندیشیده باشد. طراحی ایم کف های غالباً براساس حداقل ضخامت لازم انجام می شود. یک دال بتنی به ضخامت mm 100 روی هر بستر قابل قبول (نه لزوماً خاک نباتی) برای تحمل بارهای معمولی ساختمانهای مسکونی به اندازه کافی قوی است.
گاهی روی یک کف مسکونی، بار سنگینی مثل یک شومینه سنگی وارد می شود. در چنین حالتی کف باید برای بار موردنظر طراحی شود. دراین حالت معمولاً استفاده از یک پی مجزا ساده تر خواهد بود.
درزها و ترکها در کفپوش بتنی
از آنجا که در ساختمانهای مسکونی، کفپوش های بتنی کف در زیر کف پوش دکوراتیو قرار می گیرند، درزها و ترکها معمولاً مشکل خاصی پدید نمی آورند. در این کفها، جز درزهای جداکننده که دال بتنی کف را از قسمتهای ثابتی چون دیوار و ستون جدا می کنند، معمولاً به درز دیگری نیازی نیست. گاهی از درزهای اجرایی استفاده می شود اما غالباً کفهای مسکونی به اندازه ای کوچک اند که در حین اجرا نیازی به درزهای فوق نیست.
اکثر کفهای مسکونی پوشیده می شوند، اما در برخی مکانها، مثل گاراژ، دال بتنی در معرض دید قرار دارد. در چنین مکانهایی طراح می تواند برای کاهش خطر احتمالی ترکهای بدنما از درزهای آزادکننده تنش استفاده کند.
در کفهای مسکونی نیازی به درزگیری نیست، مگر این که به اندازه ای پهن باشند که از میان پوشش کف دیده شوند.
الزامات سطح کف سازی
سطح کف های مسکونی مشخصه های ویژه ای را طلب نمی کند. در داخل ساختمانهای مسکونی، معمولاً کف پوشیده می شود و همین پوشش کف نیازهای موردنظر سطح بتن را به حداقل می رساند.
همواری سطح (تختی و تراز بودن) چندان مهم نیست. بیشتر کاربران از کفی با حداقل تختی FF15 و همواری FL10 کاملا راضی اند. این میزان استانداردی پایین و تقریبا معادل mm20  افتادگی در طول شمشه ای 3 متری است.
مقاومت در مقابل سایش برای این کفها در نظر گرفته نمی شود، مگر در مکانهایی که دال بتنی پوشیده نمی شود و در معرض سایش قرار گیرد. در این حالت کف باید الزامات رده مقاومت AR3 در مقابل ساییدگی را تامین کند.
اهمیت پرداخت سطح بتن بستگی به نوع پوشش کف دارد. کاشی، فرش یا کف پوش چوبی را می توان تقریبا روی هر نوع سطحی نصب کرد. اما پوشش های ورقه ای نازک به سطح پرداخت شده بدون موجی نیاز دارند. سطح پرداخت شده باماله فلزی و یا ساب زده شده، در روزهای اولیه گرفتن بتن می تواند مناسب باشد.
پرداخت نهایی سطوح کف سازی در برخی مکانهای خاص مثل گاراژ و یا موتورخانه منازل ممکن است متفاوت باشد. برخی سازندگان، این سطوح را با تخته ماله پرداخت می کنند اما کاربران بیشتر ترجیح می دهند که این سطوح توسط ماله فلزی پرداخت شود. تا تمیز کردن آن ساده تر باشد. گاهی نیز این سطوح برای تخلیه مناسب آب شیب دار ساخته می شوند.
ملاحظات خاص
طراحی و ساخت کفپوش های بتنی مسکونی معمولاً ساده است اما در مورد آنها باید به چند نکته خاص توجه کرد:
مقابله با رطوبت در اجرای کفپوش بتنی
نظارت کیفیت در اجرای کفپوش بتنی
خاک ضعیف در اجرای آرملات یا کفپوش بتنی
ضد رطوبت کف ساختمانهای مسکونی بسیار مهم است. رطوبت می تواند به آسانی به اکثر انواع پوشش های بکاررفته روی این کفها آسیب برساند. حتی اکثر پوشش بکار رفته ضد رطوبت باشد، همیشه این امکان وجود دارد که مالک ساختمان تصمیم بگیرد در آینده از نوع پوشش دیگری استفاده کند.
معمولاً برای کف ساختمانهای مسکونی، در مقایسه با سایر کف ها نظارت و بازرسی کمتری صورت می گیرد. بنابراین باید مراحل طراحی و ساخت آنها حتی الامکان ساده باشد به نحوی که به کمترین زمان نیاز داشته باشد.
کف ساختمانهای مسکونی ممکن است روی انواع متفاوتی از خاکها احداث شود. این کفها گاهی روی خاکهای ضعیفی ساخته می شوند که برای سازه های صنعتی استفاده نمی شوند. متاسفانه برخی روشهای موثر اصلاح خاک مانند تزریق سیمان، متراکم کردن با غلطکهای لرزاننده و یا شمع کوبی برای پروژه های با مقیاس کوچک اقتصادی نیستند.
در برخی از قسمتهای قسمتهای آمریکا سازندگان کفها در مناطقی که خاکهای خیلی ضعیف دارند از سیستم کفهای پیش تنیده استفاده می کنند.
کفپوش بتنی برای ساختمان های اداری
کفهای اداری خیلی به کف های مسکونی شبیه اند و بسیاری از نکاتی که در مورد کفهای مسکونی شرح داده شد درباره آنها نیز صدق می کنند.
کاربری اداری کف در مقایسه با کفهای مسکونی، سطح هموارتری را ایجاب می کند. کفی با رده تختی FF15 و رده تراز بودن FL10 معمولا برای اکثر کاربری های اداری مناسب است. اما هنگامی که از پارتیشن های متحرک استفاده می شود به درجات بالاتری از تراز بودن نیاز است. برخی مراجع در چنین حالتی حداقل رده تراز بودن FL20 را پیشنهاد می کنند.
برخی تجهیزات اداری در موقع نصب باید کاملا تراز باشند. در بسیاری موارد، به جای احداث یک سطح نازک بسیار ارزانتر بهتر است که هریک از تجهیزات بصورت جداگانه تراز شوند.
کفهای تجاری
این گروه محدوده گسترده ای از مغازه های کوچک تا فروشگاه های بسیار بزرگ را در برمی گیرد.
کف ها در فروشگاه های کوچک و متوسط غالباً پوشیده می شوند و طراحی و ساخت آنها بسیار به کف ادارات شبیه است. اما کاربری برخی فروشگاه های خیلی بزرگ شبیه انبارهاست و کف آنها نیز به کف انبار شباهت دارد.
کف سازی مکانهای عمومی
این گروه شامل کفهای مدارس، کتابخانه ها، بیمارستانها و سایر ساختمانهای عمومی می شود. شباهت خاص این کفها به یکدیگر عبارت است از تردد بسیار زیاد اشخاص بر روی آنها، هرچند که ممکن است شباهت های کوچک دیگری نیز با هم داشته باشند.  بسیاری از این کفها پوشیده می شوند اما از کفهای بدون پوشش نیز در این مکانها استفاده می شود.
وقتی این کفها پوشیده می شوند، مسائل ترک و درز برای آنها مشابه کفهای اداری و مسکونی است، اما وقتی کفها پوشیده نمی شوند، هرچند ترک در کف به معنای غیرقابل استفاده بودن آن نیست، اما تاثیر بسیار نامطلوبی بر روی کاربران کف باقی می گذارد. در نتیجه کنترل ترک در این کفها گاهی حتی از ساختمانهای صنعتی متوسط نیز مهمتر است.
در برخی مکانهای عمومی خاص، نظیر ایستگاه های قطار و فرودگاه ها، کفها باید همزمان دارای مقاوم سازه ای، مقاومت در برابر سایش و ویژگی های معماری خاص باشند. هرچند که این ترکیبی نامعمول برای یک کف بتنی است، اما دور از دسترس نیست.
در چنین مواردی یک راه حل خاص وجود ندارد و بسته به نظر طراح ممکن است از بتن رنگی، فرش سنگ یا موزاییک و یا پوشش های خاص استفاده شود.
انواع دیگر کف پوش های بتنی:کفپوش بتنی پیش ساخته، کفپوش بتنی ضد سایش، کفپوش بتنی پرسی، کفپوش بتنی آراکس ،کفپوش بتنی پازلی، کفپوش بتنی رنگی، کفپوش بتنی صنعتی ،کفپوش بتنی پیاده رو ،کفپوش بتنی سخت، کفپوش بتنی دکوراتیو،  کفپوش بتنی طرح سنگ