بدون تصویر

ماستیک های درزگیر

ماستیک های درزگیر: با توجه به مسایل آیین نامه ایی و خاصیت بتن در خمش و جمع شدگی در اثر انقباض و جهت بر طرف کردن این معضل باایجاد برش و ایجاد درز در بتن کنترل می گردد. لذا جهت جلوگیری نفوذ و خرد شدگی لبه ها در اثر تردد و ایجاد مقطعی انعطاف پذیر در درزهای انبساطی با این محصولات پر می گردد.

انواع ماستیک های ذرزگیر: ماستیک سرد اجرا پایه قیری ماستیک گرم اجرا پایه قیری ماستیک های پلی اورتان آماده و دو جزئی

مزایای ماستیک های درزگیر: چسبندگی بالا به سطوح فلزی و بتنی جلوگیری از خوردگی لبه اسلبها یکپارچه شدن کف مقاومت در برابر ترافیک سنگین مقاومت در برابر حرکت اسلب ها انعطاف پذیری عدم جمع شدگی

موارد مصرف ماستیک های درزگیر: پرکردن درزهای انقباضی پرکردن درزهای اجرایی پرکردن درزهای انبساطی