بدون تصویر

الیاف

الیاف

الیاف فلزی و مصنوعی ، بتن سخت ، افزودنیهای بتن : (جایگزین شبكه های میلگرد)

 

الیاف فلزی و مصنوعی ، بتن سخت ، افزودنیهای بتن : (جایگزین شبكه های میلگرد)
شرکت آرا راوی آتی نماینده شرکت BDB مجری و عرضه کننده انحصاری محصولات شركتAPSE ایتالیانقش الیاف در بتن :

تركهای مویی نتیجه پدیده خزش در بتن در دراز مدت است كه میتوان با استفاده از الیاف علاوه بر كاهش میزان آرماتورها از تخریب و ایجاد ترك در بتن به میزان قابل توجهی كاست.استفاده از الیاف در دالهای متكی به زمین (بتن كفسازیها) مستلزم رعایت نكات فنی و آیین نامه ای میباشد. این نكات شامل نسبت وزنی الیاف به سیمان و اندازه طول الیاف نسبت قطر درشت ترین دانه بندی است
.
وجود الیاف در بتن ضمن افزایش مقاومت فشاری و كششی یكی از عوامل بسیار مهم در دوام بتن میباشد. خطاهای حین ساخت بتن در اختلاط مصالح سنگی، میزان سیمان و نسبت آب به سیمان، اهمیت وجود الیاف را بجهت كاهش تركهای مویی و اهمیت بهره مندی از آن آشكار میسازد
.
پخش الیاف در حجم بتن بصورت نامنظم امكان مهار نیروهای داخلی را از جهات مختلف مهیا میسازد. ایجاد تنشهای برشی در گوشه و زوایای قائم بطور مثال نزدیكی درزها باعث ایجاد تركهای عمیق در دال بتنی میگردد كه با استفاده از الیاف میتوان به نحو چشمگیری از ایجاد این تركها اجتناب نمود
.

*
مزایای این محصولات عبارتند از
:
1.
كاهش ضخامت دال بتنی با حفظ استحكام آن
.
2.
استحكام دال بتنی در گوشه ها و زوایای قائم دال بتنی
.
3.
كنترل تركهای مویی در محدوده ی انقباض پلاستیك بتن
.
4.
بهتر شدن خصوصیات فیزیكی ، شیمیایی و مكانیكی بتن
.
5.
كاهش تركهای انقباضی در زمان اولیه بتن ریزی
.
6.
جلوگیری از خرد شدن بتن در اثر مواجهه با ضربه و بارهای دینامیكی
.
7.
افزایش مقاومت فشاری بتن تا 1000 كیلوگرم بر سانتی مترمربع در آزمایش تك محوری
.
انواع الیاف
:
1.
الیاف فولادی با مقاومت كششی بسیار بالا به قطر 1 میلی متر و طول 5 سانتی متر ، قطر8/0 و 6 سانتی متر
.
2.
الیاف مصنوعی كه برای ارتقا و پایداری وعملكرد مكانیكی بتن ، بخصوص شاتكریت استفاده می شود
.
3.
الیاف شیشه ای كه جهت مسلح كردن بتن و افزایش مقاومت شیمیایی استفاده می شود
.
الیاف پلی پرو پیلن كه به قصد كنترل تركهای مویی ، تقویت عملکرد پلاستیكی بتن در دراز مدت (پدیده خزش در بتن ) استفاده می شود

4.
الیاف پلی پرو پیلن كه به قصد كنترل تركهای مویی ، تقویت عملکرد پلاستیكی بتن در دراز مدت (پدیده خزش در بتن ) استفاده می شود